Početna   Vitla
> NOVA N
   
  NOVA N - mačka za jednogredne kranove (jednošinska)  
 

Jednogredna mačka NOVA N standardne izvedbe, pogodna je za uporabu pri ograničenim prostornim kapacitetima, te za velike visine dizanja i terete.

Upotrebljeni materijali, tehnologija izrade, snažni motori, osiguravaju dugotrajnost. Sve funkcije vitla podređene su, u prvom redu, što većoj sigurnosti kod manipuliranja teretom.

 
 
  
  
   
  Tehnički podaci  
 

Nosivost do 20.000 kg

Motori za dizanje do 56 kW sa dvije brzine 6/1 ili frekventno reguliranom brzinom (HoistMaster2)

4-stupanjski reduktor-krajnji prekidač

Zaštita od preopterećenja

Zaštita od pregrijavanja motora za dizanje

Frekvencijski pretvarač-upravljanje voznim pogonom mačke (MicroMove)

Zaštitna klasa IP55 za motore i elektro-ormare

Motori izolacione klase F

Kuka za prihvat tereta sa osiguračem

 
 
  
  
   
 


 

 
 

Prezentacija NOVA