Početna   Vitla
> NOVA M
   
  NOVA M - mačka za dvogredna kranove  
 

Kod ograničenih visina dizanja; najbolje ugradbene dimenzije i tzv. C-dimenzija, minimalne oscilacije tereta pri dizanju, jednostavan pristup elektronskim dijelovima, snažni i dugotrajni motori (dizanje,vozni pogon)  ...

... ovo su samo neke od prednosti dvošinske mačke (elektrouženog vitla) NOVA M .

 
 
  
  
   
  Tehnički podaci  
 

Nosivost do 80.000 kg

Motori za dizanje do 56 kW sa dvije brzine(6/1) ili sa frekventnom regulacijom brzine (HoistMaster2)

4-stupanjski reduktor-krajnji prekidač

Zaštita od propterećenja

Zaštita od pregrijavanja motora za dizanje

Frekvencijski pretvarač-upravljanje voznim pogonom mačke (MicroMove)

Zaštitna klasa IP55 za motore i elektro ormare

Motor izolacione klase F

Kuka za prihvat tereta sa osiguračem

 
 
  
  
   
    
 

Prezentacija NOVA