Početna   Vitla
> NOVA F
   
  NOVA F - fiksno vitlo (Fußwinde)  
 
 

Elektrouženo vitlo NOVA F svojim oblikom omogućava razne načine ugradnje, a samim tim i razne mogućnosti primjene.

Fiksno vitlo može se, uspravno,viseći ili boćno ugraditi.

 
 
  
  
   
  Tehnički podaci  
 
 

Nosivost do 80.000 kg

Motori za dizanje do 56 kW sa dvije brzine 6/1 ili frekventno reguliranom brzinom (HoistMaster2)

4-stupanjki reduktor-krajnji prekidač

Zaštita od preopterećenja

Zaštita od pregrijavanja motora za dizanje

Frekvencijski pretvarač-upravljanje voznim pogonom mačke (MicroMove)

Zaštitna klasa IP55 za motore i elektro-ormare

Motori izolacione klase F

Kuka za prihvat tereta sa osiguračem

 

 
 
  
  
   
   
 

Prezentacija NOVA