Dvogredne mosne dizalice

Standardne nosivosti do 160 t, raspona do 40 m, visine dizanja do 100 m. 2-brzinski motori dizanja (opcionalno sa frekventnim pretvaračem). Pogon kolica (mačke) i pogon mosta sa frekventnim pretvaračem 2-brzinski ili varijabilni. IP55 zaštita, opcionalno IP66. Krajnji prekidač dizanja sa "slow-down" funkcijom, te zaštitom od pogrešnog faznog napajanja. Upravljački napon 48 V. Upravljanje preko visećeg komandnog pulta ili daljinsko/radijsko upravljanje (SWF, Telecrane, HBC). Izvedba sa dvije mačke/pojedinačno/rad u tandemu. Izvedba sa pomoćnim vitlom. Sklopna tehnika Schneider. Frekventni pretvarači SWF/Vacon. KranKit SWF. Zatvoreni napojni klizni vod do 1000 A. Jamstvo 24 mjeseca, opcija produljeno jamstvo. Osiguran servis i distribucija orginalnih rezervnih dijelova.

2010. INDENNA-IMPULS d.o.o.