Početna   Vitla
> Exploziono zaštićena vitla
  
 Exsploziono zaštićene elektroužena vitla 
 
 

Exsploziono zaštićena užena vitla NOVA odlikuju se - kao i osnovni modeli- snažnim motorima, kompaktnoj izvedbi, ,ugradbenim dimenzijama kao i enormnoj dugotrajnosti.

Naša bezprijekorna završna sigurnosna, i uska proizvodna kontrola, garantiraju najviši mogući sigurnosni standard u predstojećem radu.

 
 
  
  
   
  Tehnički podaci  
 
 

Predviđeno za sljd. grupe:
EEx cde IIB T4, Zona 1+2
EEx cde IIC T4, Zona 1+2

Odgovara ATEX 94 pravnim normama, FEM-propisima i Europskim sigurnosnim normmama
EN 50014
EN 50018
EN 50019

Motori-zaštitna klasa IP 66

Elektro-ormarić-zaštitna klasa IP 65